De AEO (Authorized Economic Operator – AEO) is een status toegekend aan elke ondernemer die voldoet aan gemeenschappelijke criteria voor controlesystemen, financiële solvabiliteit en de geschiedenis van de exploitant en, in sommige gevallen, passende normen van veiligheid en beveiliging.

De AEO kan dan ook als een handelaar betrouwbaar als onderdeel van de douane-operaties hij voert in de gehele Gemeenschap worden beschouwd en bevoegd in die hoedanigheid, om te profiteren van bepaalde voordelen in het hele Unie.

Deze status erkenning van AEO wordt vastgesteld door de afgifte van een certificaat aan de ondernemer.

AEO-certificaat – douanevereenvoudigingen (Certificate D) voor marktdeelnemers wensen te komen voor vereenvoudigingen die door de douane-regelgeving en het voldoen aan de eisen van de douane bevredigende geschiedenis van de werkelijke leiding systeem registreert en solvabiliteit.

BEAEO0000020DRM